Pizza a punt. Franquicia

Vols obrir una franquícia?

Nom
Cognoms
Domicili
Població
Telèfon de contacte
Email
Data de naixement
Com ens hans conegut?
Especifica si vols
Estàs treballant actualment?
Has tingut o tens actualment negoci propi?
En quin poble o zona d'influència has pensat com a objectiu PIZZA A PUNT?
Disposes de local?
Qui s'encarregaria de la gestió de l'obrador?
Podràs supervisar l'execució de les obres i la tramitació de la llicència d'activitats?
Estàs en disposició de poder fer front a la inversió inicial?
Coneixes el sistema de la franquícia?
Has format part d'alguna franquícia?

INFORMACIÓ ADDICIONAL: llegir més